top of page

ВАКУУМ МАСАЖ НА ГРЪБ

VACUUM BACK MASSAGE

  • 30 минути
  • 30 български лева
  • Севлиево

Описание на услугата

Процедурата е безвредна и безболезнена. Има добър противоболков ефект и се използва при остри възпалителни заболявания. Целта на лечението с вендузи е да се подсилят и се задействат оздравителните сили на организма, т.е. да се противодейства на болестите по естствен начин. Чрез тях се регулират нарушени функции на тялото, изразени чрез болка или спазъм, подобрява се кръвообръщението и лимфопотока. Лечебният ефект се дължи на силния приток на кръв, предизвикан от вакума под вендузата. Освобождават се блокажи по тялото, възбужда се обмяната на вещества. С тяхна помощ може да се направи диагноза, да се установи точното място на заболяването, кой орган не функционира нормално и какво да се предприеме. The procedure is harmless and painless. It has a good analgesic effect and is used in acute inflammatory diseases. The aim of the treatment with suction cups is to strengthen and activate the healing forces of the body, ie. to counteract diseases in a natural way. They regulate impaired body functions, expressed through pain or spasm, improve blood circulation and lymph flow. The healing effect is due to the strong blood flow caused by the vacuum under the suction cup. Blockages on the body are released, metabolism is stimulated. With their help, a diagnosis can be made, the exact location of the disease can be determined, which organ is not functioning normally and what to do.


Данни за контакт

  • ул. „Никола Д.Петков“ 41А, Севлиево, България

    0885116475

    orhideq375@abv.bg

bottom of page