top of page

КЛАСИЧЕСКИ МАСАЖ НА КРАКА

CLASSIC FOOT MASSAGE

  • 30 минути
  • 30 български лева
  • Севлиево

Описание на услугата

Краката прекарват голяма част от времето под напрежение. Независимо дали сме твърде дълго в седнало, изправено положение или продължително ходене краката при всички ситуации страдат. Следствие от натоварването са болката, подуването, нарушаването на кръвообращението. Масажът на стъпалата и краката е един от най-добрите начини да се възстановят краката, а заедно с тях се подобрява цялостното здравословно и емоционално състояние на организма. След масажа имаме усещане за релаксация, лекота, успокояване на нервите и намаляване на стреса, като се задействат самооздравителните процеси в организма. След което сме значително по-отпочинали. Други положителни ефекти от масажа са подобряване обмяната на веществата, стимулиране функцията на отделните органи, намаляване на болката, активизиране на кръвообръщението, а съответно и снабдяването на тъканите и органите с кислород и хранителни субстанции. Масажът на краката премахва умората от тях и ни зарежда с енергия. Чрез движенията се провокират редица оздравяващи механизми в организма, които спомагат за подобряване на бодростта и работоспособността. Така цялото тяло се чувства заредено с енергия и готово за нови предизвикателства. The legs spend most of the time under stress. Whether we are sitting, standing, or walking for too long, our feet suffer in all situations. Consequences of the load are pain, swelling, circulatory disorders. Foot and foot massage is one of the best ways to restore the feet, and together with them improves the overall health and emotional state of the body. After the massage we have a feeling of relaxation, lightness, calming the nerves and reducing stress by activating the self-healing processes in the body. Then we rested much more. Other positive effects of massage are improving metabolism, stimulating the function of individual organs, reducing pain, activating blood circulation, and thus supplying tissues and organs with oxygen and nutrients. Foot massage removes fatigue from them and charges us with energy. The movements provoke a number of healing mechanisms in the body, which help to improve vitality and efficiency. This way the whole body feels energized and ready for new challenges.


Данни за контакт

  • ул. „Никола Д.Петков“ 41А, Севлиево, България

    0885116475

    orhideq375@abv.bg

bottom of page