top of page

МАСАЖ НА РЪЦЕ

HANDS MASSAGE

 • 30 минути
 • 30 български лева
 • Севлиево |Севлиево

Описание на услугата

Масажът на ръцете се фокусира върху мускулите, разположени вътре в рамото, предмишницата или дланите. Има много различни патологии, при които той може да помогне: - остра болка; - следоперативен период; - релаксация при някои нервно-мускулни заболявания; - белези след нараняване. Острата болка може да бъде причинена прекомерно натоварване на едни и същи мускули или нараняване. Нервите в тялото предизвикват чувство на болка, когато получат съобщение от мозъка за това. Рецепторите за болка в кожата изпращат сигнал до мозъка да знае, че е настъпило увреждане. Масажирането е насочено към намаляване на острата болка чрез повишаване на мускулната температура и нарушаване на сигнала, изпратен от рецепторите към мозъка. Триенето между кожата и пръстите увеличава притока на кръв. Поради това мускулите се отпускат, еластичността се увеличава. Отпускането на мускулите намалява болката. Какви са ползите: - намаляване на напрежението; - ускоряване на възстановяването при различни патологии; - намаляване на отока; - елиминиране на белези. Масажирането може да подобри възстановяването на функцията на ръката след нараняване или операция. Целта е да се подобри кръвообращението и да се стимулира лимфната система. Масажирането може да помогне за разграждането на белезите. Белезната тъкан се състои от влакнести колагенови влакна и се образува след нараняване, като често ограничава движението, което води до стягане на мускулите и болка. Масажирането помага за разтягане на белезите, за да се намали дискомфорта. The hand massage focuses on the muscles located inside the shoulder, forearm or palms. There are many different pathologies in which it can help: - sharp pain; - postoperative period; - relaxation in some neuromuscular diseases; - scars after injury. Acute pain can be caused by excessive strain on the same muscles or injury. The nerves in the body cause a feeling of pain when they receive a message from the brain. Skin pain receptors send a signal to the brain to know that damage has occurred. Massage is aimed at reducing acute pain by raising muscle temperature and disrupting the signal sent by receptors to the brain. Friction between the skin and the fingers increases blood flow. As a result, the muscles relax, the elasticity increases. Relaxing the muscles reduces pain. What are the benefits: - voltage reduction; - accelerating recovery in various pathologies; - reduction of edema; - elimination of scars.


Данни за контакт

 • ул. „Никола Д.Петков“ 41А, Севлиево, България

  0885116475

  orhideq375@abv.bg

 • ул. „Никола Д.Петков“ 41А, Севлиево, България

  0885116475

  orhideq375@abv.bg

bottom of page