top of page

СПОРТЕН МАСАЖ

SPORTS MASSAGE

  • 50 минути
  • 60 български лева
  • Севлиево

Описание на услугата

Какво е спортен масаж? Спортният масаж обикновено е комбинация от няколко масажни техники, насочени към засегнатите мускулни групи в зависимост от спорта, който практикувате. Ако е правилно извършен, той помага за отмиването на млечната киселина. С какво точно обаче спортният масаж може да Ви е полезен? Да видим. Спортни резултати След масажа ще се почувствате по-леки, по-гъвкави и по-силни. А и дребните болки могат да изчезнат, което ще намали риска от по-сериозна травма. Превенция на контузии Редовните спортни масажи намаляват възможността мускулите да се претоварят и най-вече ограничават възпаленията, водещи до травма. Освен това този тип масаж значително намалява риска дадена контузия да се повтори. Той е най-ефективен при нараняване на меките тъкани, като навяхване или разтежение. Релакс и концентрация Спортният масаж може да намали стреса и да подобри концентрацията, помагайки Ви да бъдете в по-добра психологическа форма преди следващото състезание. Освен това има ободряващо въздействие. Колко често и кога Ви е нужен спортен масаж? Препоръчително е един спортист да посещава спортен масаж един път седмично или поне един път месечно. What is sports massage? Sports massage is usually a combination of several massage techniques aimed at the affected muscle groups depending on the sport you practice. If done correctly, it helps to wash away lactic acid. But what exactly can sports massage be useful for you? Let's see. Sports results After the massage you will feel lighter, more flexible and stronger. And minor pains can disappear, which will reduce the risk of more serious trauma. Injury prevention Regular sports massages reduce the possibility of muscle overload and, above all, reduce inflammation leading to trauma. In addition, this type of massage significantly reduces the risk of recurrence. It is most effective in soft tissue injuries, such as sprains or strains. Relaxation and concentration Sports massage can reduce stress and improve concentration, helping you to be in better psychological shape before the next race. It also has an invigorating effect. How often and when do you need a sports massage? It is recommended that an athlete attend a sports massage once a week or at least once a month.


Данни за контакт

  • ул. „Никола Д.Петков“ 41А, Севлиево, България

    0885116475

    orhideq375@abv.bg

bottom of page