top of page

ТЕРАПИЯ С ЦЕЛУТРОН 30/60 МИН.

CELLUTRON THERAPY 30/60 MINS.

  • 30 minutes
  • 26 български лева
  • Севлиево

Описание на услугата

60 мин./mins - 48лв./lv. Детокс терапия / физиотерапия / отслабване и оформяне на тялото Detox therapy / physiotherapy / weight loss and body shaping Целутрон е апарат за ускоряване на метаболизма и редукция на телесните мазнини. Той е създаден с методите на съвременната медицина. Използвани са последните научни изследвания в областта на медицината, физиотерапията и козметиката като са отчитани биологичното и физиологично взаимодействие между мазинините и мускулната тъкан в човешкото тяло както и биохимията на човешкият организъм. Уредът използва нормалните принципи на функциониране на човешкото тяло. Крайната цел е да се постигне естествено ускоряване на метаболизма, в пълно съответствие с природата на организма, използвайки само естествените процеси в тялото. Уредът обединява няколко режима на работа, на база на усъвършенстваните през хилядолетията методи на акупунктурата, предназначени за решаване на различни телесни проблеми: – наднормено тегло; – забавена обмяна на веществата; – детренираност на отделни мускулни групи; – липса на еластичност на кръвоносните съдове; – липса на тонус; Апаратът предлага комплексно решение за всички тези проблеми с методите на акупунктурата, физиотерапията и масажът. Един цилъл на детокс /пречистване/ включва 15 дни по една процедура от 30мин. За по-добър ефект преди процедурата се пие чаша вода. Cellutron is a device for accelerating metabolism and reducing body fat. It was created with the methods of modern medicine. The latest research in the field of medicine, physiotherapy and cosmetics has been used, taking into account the biological and physiological interaction between fats and muscle tissue in the human body as well as the biochemistry of the human body. The device uses the normal principles of functioning of the human body. The ultimate goal is to achieve a natural acceleration of metabolism, in full accordance with the nature of the body, using only the natural processes in the body. The device combines several modes of operation, based on the millennia-old methods of acupuncture, designed to solve various bodily problems: - overweight; - delayed metabolism; - detraining of individual muscle groups; - lack of elasticity of blood vessels; - lack of tone; The device offers a comprehensive solution to all these problems with the methods of acupuncture, physiotherapy and massage. One cycle of detox /purification/ includes 15 days of one procedure of 30 minutes.


Данни за контакт

  • ул. „Никола Д.Петков“ 41А, Севлиево, България

    0885116475

    orhideq375@abv.bg

bottom of page